Documents da l'institut geologic da Berna davart la foppa da Piora

Unterlagen des geologischen Instituts Bern zur Piora-Mulde