Motor Columbus Ingenieurunternehmung AG, système d'objectifs pour la NLFA

Motor Columbus Ingenieurunternehmung AG, Zielsystem Neat

Ouvrir dans le IIIF-viewer