In quint salà

Max Friedli (directur da l'Uffizi federal da traffic, a sanestra), Pierre André Meyrat (Administraziun da finanzas, amez) e Peter Siegenthaler (directur da l'Administraziun da finanzas) davart novs custs supplementars.