Expertisa dal Comité dal Gottard davart la viafier dal Gottard, 29 da matg

Gutachten des Gotthardkomitees zur Gotthardbahn, 29. Mai

Im IIIF-Viewer öffnen