Document da discussiun, Stadi dals projects gronds, 18 da matg

Aussprachepapier, Stand Grossprojekte, 18. Mai

Im IIIF-Viewer öffnen