Hans Bertschi è in piunier dal transport cun la viafier cumbinà. L'onn 1964 chargia sia firma l'emprim camiun sin il tren per il traject Basilea-Lugano.

Hans Bertschi è in piunier dal transport cun la viafier cumbinà. L'onn 1964 chargia sia firma l'emprim camiun sin il tren per il traject Basilea-Lugano.