Posiziun dal chantun Vallais davart la procedura d'approvaziun dals plans

Stellungnahme des Kantons Wallis zum Plangenehmigungsverfahren

Im IIIF-Viewer öffnen